• Home
  • บล็อก
แอบส่อง Joomla 3.4 ก่อนออก

แอบส่อง Joomla 3.4 ก่อนออก

จากที่มีการปรับ รูปแบบการปล่อย Joomla  จากเดิมจะใช้ เลข 5 เป็นการปิดรับความสามารถ เช่น Joomla 1.5  joomla 2.5 และ คิดว่า จะเป็น Joomla 3.5 แต่ทีมงานมองว่า มันทำให้การเพิ่มความสามารถและพัฒ...

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาคร...

เตรียมรับ Joomla! 3.3 เมษานี้

หลังจากที่เราได้ลองใช้งาน Joomla! 3.2 เมื่อปลายปีที่แล้ว หลายคนชื่นชอบในความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Tag , Content versioning, หรือ Two factor authentication และอีกไม่นาน ทีม...

joomla 3.2 features infographic

Joomla! 3.2 Beta1 มาแล้ว

Joomla! 3.2 Beta1 มาแล้ว

หลังจากที่เคยไป แอบส่อง Joomla 3.1.6 ก่อนออกมาให้ใช้ ก็คงไม่มี joomla 3.1.6 แต่ออกมาเป็น joomla 3.2 แทน แล้ว joomla 3.2 จะออกมาเมื่อไหร่ 11 October - Joomla 3.2 beta to be released for...

มาทำเว็บ joomla ให้ปลอดภัย ป้องกันการโดน Hack ( ตอน 1)

ช่วงนี้มีข่าวการโดน Hack ของเว็บหลายเว็บ ที่ผ่านมา เว็บกระทรวงศึกษาโดนแฮกเปลี่ยนแบนเนอร์ หรือ ล่าสุด เว็บกระทรวงวัฒนธรรมโดนแฮกใส่ like เว็บพนันบอลและเว็บโป้ ไม่ว่าเว็บไหน ทำด้วยอะไร ใช้ J...

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรหาเรา 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla , อบรม Joomla , Upgrade Joomla , รับดูแลเว็บ