Skip to main content

บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์

พัฒนา ดูแล และฝึกสอน

บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด ให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพลิเคชั่น พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ รับทำเว็บไซต์ทุกประเภท รับทำเว็บ Joomla! Wordpress CMS Opensource บริการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ เว็บโดน Hack อัพเกรด CMS ให้เป็นรุ่นล่าสุด ทำเว็บเพื่อให้รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ พร้อมเพิ่มเติมความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของท่าน ให้คำปรึกษา และจัดทำ SEO เบื้องต้น ด้วยประสบการณ์ในงานเว็บไซต์มากกว่า 10 ปี

 • Web Development

  บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ รับทำเว็บทุกประเภทด้วยระบบ CMS อาทิ Joomla!, WordPress ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมออกแบบเทมเพลทเว็บไซต์ให้เข้ากับธุรกิจและองค์กรของลูกค้า รองรับการแสดงผลบนแท๊บเลต และโทรศัพท์มือถือ (Responsive Web Design) ทำเว็บเพื่อให้รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้วยทีมงานทำเว็บ Joomla  wordpress และ Opensource มามากว่า 10 ปี เราจึงเชี่ยวชาญ และหลังจากทำเว็บเสร็จเราอบรมการใช้งานอัพเดต ข้อมูลในเว็บของท่านได้เอง

  สิ่งที่เราให้กับลูกค้าทุกเว็บคือ

  1. Colorpack Remote Backup = ระบบสำรองข้อมูลเว็บของลูกค้าแบบอัตโนมัติ
  2. Colorpack Remote Update = ระบบที่คอยดูแล ตรวจสอบเว็บลูกค้าว่ามีอะไรที่ต้องอัพเดตเป็นรุ่นใหม่หรือไม่
  3. Colorpack Firewall! = ระบบป้องกันการบุกรุกจาก Hacker
  4. Colorpack SEO = จัดทำ SEO เบื้องต้นให้กับลูกค้าเรา


  นอกจากนี้ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริม Website Maintenance Service และบริการโฮสติ้ง เพื่อการดูแลอย่างครบวงจรได้อีกด้วย

  joomla template Twitter

  Custom Website Design Services

  บริการออกแบบและจัดทำเทมเพลทเว็บไซต์ CMS ให้ตรงกับธุรกิจ หรือหน่วยงาน องค์กรของท่านตามต้องการ
  เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ แต่ไม่ต้องการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 

  Website Application Development

  บริการพัฒนาระบบ Back office และ Extension ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 

 • Maintenance Service

  บริการดูแลเว็บไซต์ และบริหารเว็บไซต์ (Web Admin., Webmaster) เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีเว็บไซต์แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์โดยเฉพาะ 

  ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ สามารถดูแลเว็บไซต์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ค่าใช้จ่ายในการดูแลเริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาท ในราคานี้รวมการอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์เดือนละ 10 รายการเนื้อหา อัพเดทเวอร์ชั่นของ Core system และ Extension ของเว็บไซต์ และ Monitor เว็บไซต์ในเวลาทำการ มี Back up และรายงานสถิติเว็บไซต์ทุกเดือน ราคานี้ถูกกว่าการจ้างพนักงานเพื่อมาดูแลเว็บไซต์

 • Training Service

  บริการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ CMS อาทิ อบรม Joomla 3  อบรม WordPress และหลักสูตรอื่นๆ สอนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน CMS อย่างแท้จริง เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ สอนจากประสบการณ์ทำงานล้วนๆ ไม่เน้นวิชาการ เพื่อให้นำกลับไปใช้งานได้จริงๆ

  หลักสูตรต่างๆ อาทิ

  • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3.x) หลักสูตรมือใหม่
  • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3.x) หลักสูตรขั้นสูง Flexicontent CCK For Joomla!
  • การเพิ่มความสามารถเว็บไซต์จูมล่าด้วย Extension เสริม (สามารถเลือก Extension ที่ต้องการได้)
  • การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส หลักสูตรมือใหม่

  การสอนกลุ่มย่อย

  • สามารถรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 10 คน) เพื่อให้จัดสอนเป็นการเฉพาะได้ โดยโทร.นัดวันและวางมัดจำ (ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนชั่วโมงที่สอน) 
  • สามารถกำหนดเนื้อหา หรือสิ่งที่ต้องการให้สอนได้
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดหาสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เอง

  การอบรมภายในหน่วยงาน

  สำหรับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน อาจต้องการระบบต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในหน่วยงานของตนเองโดยเฉพาะ บริษัทสามารถจัดหลักสูตรให้เหมาะกับการนำไปใช้งานในองค์กรของลูกค้าได้

  • สามารถกำหนดหลักสูตรเพื่อรองรับกับความต้องการในการนำไปใช้ในองค์กรได้
  • กำหนดจำนวนวันเรียนในแต่ละหลักสูตรได้
  • จำนวนผู้เรียน 10-30 คน
  • ค่าสอนคิดตามอัตราราชการปกติ

  นอกจากนี้บริษัทยังมี hosting รองรับเว็บไซต์ของลูกค้าในกรณีที่ต้องการใช้บริการหลังจากที่อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สนใจใช้บริการฝึกอบรมของบริษัท โทร.  086 407 6956

  ผลงานการฝึกอบรม