อบรมการใช้งาน Joomla 2.5 + FLEXIcontent ให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. อบรมการใช้งาน Joomla 2.5 + FLEXIcontent  ให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการอบรม เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกการใช้งานระบบ Joomla 2.5 + FLEXIcontent เพื่อการใช้งานเว็บต่อไป 

อบรมการใช้งาน Joomla 2.5 + FLEXIcontent  ให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมการใช้งาน Joomla 2.5 + FLEXIcontent  ให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป