บริการดูแลเว็บไซต์

Website Maintenance and Support

บริการดูแลเว็บไซต์ และบริหารเว็บไซต์ เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีเว็บไซต์แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

ดูแล แก้ไข และให้คำปรึกษา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์โดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายในการดูแลเริ่มต้นที่เดือนละ 1,000 บาท ในราคานี้รวมการอัพเดทเวอร์ชั่นของ Core system และ Extension ของเว็บไซต์ พร้อมระบบ Back up และป้องกันเว็บไซต์

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการดูแลเว็บไซต์

ดูแลและจัดการเว็บไซต์

ดูแลเว็บไซต์ และจัดการเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ดี รวมไปถึงการป้องกันปัญหาโดยการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ มีการอัพเดท Core System และ Secutiry Patch ของ Extension ที่ใช้งาน

แก้ไขปัญหา

หลายหน่วยงานมีเว็บไซต์แต่ขาดผู้ดูแล ทำให้เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานนั้น ๆ ได้ ในบริการนี้ บริษัท จะทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน และปัญหาที่เกิดจากระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการแก้ไขทุกครั้ง

ให้คำปรึกษาทางเทคนิค

ในการดูแลเว็บไซต์นั้น จะรวมการให้คำปรึกษาทางเทคนิค ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ได้

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป