เพราะเว็บไซต์ ไม่ได้อยู่แต่บนคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันการค้นหาข้อมูล หรือใช้งานเว็บไซต์กว่า 80% เปิดใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและแท๊บเล็ต การทำเว็บไซต์ให้รองรับกับการเปิดใช้งานทุกอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เร็วที่สุด และสะดวกที่สุด

บริการต่าง ๆ ของเรา

ทุกบริการของเรา เราทำด้วยความคิดที่ว่าทุกเว็บที่เราทำ เหมือนกับเว็บของเราเอง เรารับสร้างเว็บไซต์  เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ทำเว็บไซต์องค์กร และ Landing Page โดยมีเครื่องมือ ใช้งานง่าย ได้เว็บสวย ฟังก์ชั่นครบ พร้อมอบรมการใช้งานและคู่มือหลังส่งมอบงาน

Web
Development

บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ รับทำเว็บทุกประเภทด้วยระบบ CMS อาทิ Joomla!, WordPress ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมออกแบบเทมเพลทเว็บไซต์ให้เข้ากับธุรกิจและองค์กรของลูกค้า รองรับการแสดงผลบนแท๊บเลต และโทรศัพท์มือถือ (Responsive Web Design) เรารับทำเว็บ Joomla และ Opensource มากว่า 10 ปี

Training
Service

บริการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ CMS อาทิ อบรม Joomla 3 อบรม WordPress และหลักสูตรอื่นๆ สอนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน CMS อย่างแท้จริง เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ สอนจากประสบการณ์ทำงานล้วนๆ ไม่เน้นวิชาการ เพื่อให้นำกลับไปใช้งานได้จริงๆ

Maintenance
Service

บริการดูแลเว็บไซต์ และบริหารเว็บไซต์ (Web Admin., Webmaster) เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีเว็บไซต์แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์โดยเฉพาะ

ตัวอย่างผลงานของเรา

L Scimath

Scimath

คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
www.scimath.org
L Hitachi

Hitachi

Hitachi compressor(Thailand),Ltd.
www.hitachi-compressor.com
L Hosdoc

Hosdoc

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
www.hosdoc.com
L Learningspace

Learningspace

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
www.learningspace.ipst.ac.th/
L Nurs

Nurs

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.nurs.chula.ac.th
L Wsc

Wsc

สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข
www.wsc.ac.th

สอบถามข้อมูล

รับออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทด้วย Joomla! , WordPress
พร้อมออกแบบเทมเพลทเว็บไซต์ให้เข้ากับธุรกิจและองค์กรของลูกค้า

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรหาเรา 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla , อบรม Joomla , Upgrade Joomla , รับดูแลเว็บ