Skip to main content

Cookie Consent ทุกเว็บต้องมี ไม่ว่าจะเว็บราชการหรือเอกชน เรามีพร้อม

คุกกี้ Cookie คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นให้แก่คุณ

คุกกี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์จะแสดงอยู่ในแถบที่อยู่เว็บ
  • คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์อื่นๆ เป็นผู้สร้างขึ้น เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเจ้าของเนื้อหาบางอย่าง เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่คุณเห็นในหน้าเว็บที่เข้าชม

Cookie consent คืออะไร

Cookie consent คือ การขอความยินยอมเพื่อจัดเก็บไฟล์คุกกี้และข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งไฟล์คุกกี้นี้ก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่จัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลหลายรูปแบบจากการเข้าชมเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA ด้วย 

ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำ Cookie Consent Banner หรือป้ายเพื่อขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในการเก็บข้อมูลคุกกี้ ไม่ว่าจะเว็บราชการหรือเอกชน เว็บโรงเรียน หรือเว็บส่วนตัว ส่วนใหญ่จะมีการเก็บ ข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว

Cookie Consent Banner คืออะไร?

Cookie Consent Banner หรือป้ายเพื่อขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เป็นการแจ้งยอมรับหรือรับรู้ ว่าเว็บมีการเก็บข้อมูลของเราไปใช้งาน ในด้านไหนบ้าง

ขอความยินยอมในการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของ User เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ โดยส่วนประกอบสำคัญของ “คุกกี้แบนเนอร์” ก็อย่างเช่น มีการขอความยินยอมใช้ข้อมูล, ระบุจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน, ผู้ใช้งาน สามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมให้ใช้ข้อมูลได้ (Cookie consent preference)

ไม่ใช่เป็นเพียงปุ่มยอมรับหรือไม่ยอมรับ แค่นั้น

ตัวอย่างระบบCookie Consent Management เพื่อจัดการ Cookie Banner

ระบบ ตรวจสอบ Cookie ในเว็บ

 Cookie Consent Banner จำเป็นต้องชี้แจงว่าเว็บมีการเก็บคุกกี้อะไรบ้าง

ระบบของเรามีการสแกนในหน้าเว็บเพื่อหาว่าเว็บ ตรวจสอบ Cookie ที่มีการใช้งานบนหน้า Website และจัดทำ Cookie Inventory เพื่อจัดหมวดหมู่ตามประเภท Cookie 

ระบบ ตรวจสอบ Cookie ในเว็บ

Cookie Consent Banner

เมื่อเราตรวจสอบ Cookie ที่มีการใช้งานบนหน้า Website และจัดทำ Cookie Inventory จัดการและจัดหมวดหมู่ตามประเภท Cookie ได้แล้ว

ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถให้หรือจัดการความยินยอมในการเก็บและใช้ข้อมูล Cookie แต่ละประเภท ในการเข้าใช้งานครั้งแรก และสามารถปรับการยินยอมได้ด้วยตัวเอง

ระบบ consents log

ในระบบหลังบ้านได้มีการจัดเห็บ log ความยินยอมของ ผู้ใช้ไว้และสามารถ นำออกมาเพื่อดูได้

Cookie Consent Banner มีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิด

Cookie Consent เมื่อทำแล้วควรทำให้ถูกต้องตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA หากไม่ถูกต้องมันก้เป็นเพียงแบนเนอร์ที่ไร้ประโยชน์ 

เรามีทีมงานรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการทำระบบรองรับ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ระบบรองรับเว็บ ไม่ว่าจะเป็นเว็บโรงเรียน เว็บภาครัฐ หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น ระดับกระทรวง กรม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเว็บบริษัท เรามีทีมงานรับทำเว็บให้รองรับกฎหมาย PDPA ไม่ว่าจะทำด้วย CMS Joomla หรือ Wordpress