ระบบรองรับ กฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน

เกี่ยวข้องกับเว็บอย่างไร

อย่างที่ทราบกันแล้ว กฎหมาย PDPA  ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ  ดังนั้น ในส่วนของเว็บเราหากเรามีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

  • ชื่อ-นามสกุล 
  • เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน
  • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่ 
  • ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
  • ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
  • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
  • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password,  Cookies IP address,  GPS Location

ดังนั้นถ้าเว็บมีระบบสมาชิกและเก็บข้อมูลแบนเนอร์ยอมรับคุกกี้ไม่เพียงพอ จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเก็บและนำไปใช้อะไร และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เว็บไหนที่มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเก็บใหม่ หรือเคยเก็บมาก่อนจะมี พ.ร.บ.คุ้มครอง ต้องจัดทำ ไม่ว่าจะเป็นเว็บโรงเรียน เว็บภาครัฐ หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น ระดับกระทรวง กรม องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเว็บบริษัท เรามีทีมงานรับทำเว็บให้รองรับกฎหมาย PDPA ไม่ว่าจะทำด้วย CMS Joomla หรือ Wordpress

ความสามารถระบบ รองรับ PDPA เบื้องต้น กรณีเว็บมีระบบสมาชิก

ระบบยืนยันเพื่อยอมรับและแจ้งรายละเอียด*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา

หมายเลข 1 ระบบจะมี ให้ สมาชิกยืนยันยอมรับ Privacy Policy  หากไม่ยอมรับจะไม่สามารถสมัครสมาชิกเว็บได้

ในส่วนของสมาชิกเดิมของเว็บ เมื่อเราเปิดใช้ระบบ ก็จะถูกบังคับให้มายอมรับ  Privacy Policy ก่อนถึงจะใช้งานเว็บต่อไปได้ 

หมายเลข 2 ข้อความแจ้งให้ยอมรับ Privacy Policy ส่วนนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษาหรือประโยคเองได้ตลอดเวลา

หมายเลข 3 เปิดดู ข้อมูล Privacy Policy ส่วนนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษาหรือประโยคเองได้ตลอดเวลา โดยสามารถทำลิ้งเพื่อเปิด ข้อกำหนดการใช้งานแบบเต็มได้และสามารถแก้ไขได้เองตลอดเวลา

ระบบ ร้องขอ ดูข้อมูลที่จัดเก็บและ ร้องของลบข้อมูล*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา

มีระบบร้องขอ ดูข้อมูลที่เว็บจัดเก็บ และร้องขอเพื่อลบข้อมูลได้

โดยระบบ จะใช้อีเมล ในการยืนยันการขอดูหรือลบข้อมูล จากนั้นระบบจะจัดส่ง Confirmation Token หรือรหัสยืนยันไปทางอีเมล ผู้ร้องต้องนำรหัสที่ตรงกับอีเมล มาใส่ เพื่อตรวจสอบตวามเป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริง  จากนั้น ระบบจะแจ้งผู้ดูแลให้ลบหรือส่งข้อมูลให้ ต่อไป

ระบบสำหรับผู้ดูแล

ระบบมีพาเนล รองรับ การแจ้งหรือร้องของของสมาชิกเพื่อลบหรือขอดูข้อมูล 


ระบบ ร้องขอ ดูข้อมูลที่จัดเก็บและ ร้องของลบข้อมูล


*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา


*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา

  • ระบบสามารถดูข้อมูลสมาชิกได้ มีคนใดกดยอมรับและคนใดยังไม่ได้กดยอมรับ
  • นอกจากนั้นระบบสามารถยกเลิกการยอมรับ ได้ใช้ในกรณีเรามีการอับเดตนโยบายข้อมูลส่วนตัวใหม่ ก็สามารถล้างการยอมรับเพื่อให้สมาชิกยอมรับนโยบายอีกครั้งได้

เรามีทีมงานรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการทำระบบรองรับ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ระบบรองรับเว็บ ไม่ว่าจะเป็นเว็บโรงเรียน เว็บภาครัฐ หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น ระดับกระทรวง กรม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเว็บบริษัท เรามีทีมงานรับทำเว็บให้รองรับกฎหมาย PDPA ไม่ว่าจะทำด้วย CMS Joomla หรือ Wordpress

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป