Skip to main content

ระบบรองรับ กฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน

เกี่ยวข้องกับเว็บอย่างไร

อย่างที่ทราบกันแล้ว กฎหมาย PDPA  ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ  ดังนั้น ในส่วนของเว็บเราหากเรามีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

  • ชื่อ-นามสกุล 
  • เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน
  • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่ 
  • ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
  • ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
  • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
  • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password,  Cookies IP address,  GPS Location

ดังนั้นถ้าเว็บมีระบบสมาชิกและเก็บข้อมูลแบนเนอร์ยอมรับคุกกี้ไม่เพียงพอ จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเก็บและนำไปใช้อะไร และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เว็บไหนที่มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเก็บใหม่ หรือเคยเก็บมาก่อนจะมี พ.ร.บ.คุ้มครอง ต้องจัดทำ ไม่ว่าจะเป็นเว็บโรงเรียน เว็บภาครัฐ หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น ระดับกระทรวง กรม องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเว็บบริษัท เรามีทีมงานรับทำเว็บให้รองรับกฎหมาย PDPA ไม่ว่าจะทำด้วย CMS Joomla หรือ Wordpress

ความสามารถระบบ รองรับ PDPA เบื้องต้น กรณีเว็บมีระบบสมาชิก

ระบบยืนยันเพื่อยอมรับและแจ้งรายละเอียด*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา

หมายเลข 1 ระบบจะมี ให้ สมาชิกยืนยันยอมรับ Privacy Policy  หากไม่ยอมรับจะไม่สามารถสมัครสมาชิกเว็บได้

ในส่วนของสมาชิกเดิมของเว็บ เมื่อเราเปิดใช้ระบบ ก็จะถูกบังคับให้มายอมรับ  Privacy Policy ก่อนถึงจะใช้งานเว็บต่อไปได้ 

หมายเลข 2 ข้อความแจ้งให้ยอมรับ Privacy Policy ส่วนนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษาหรือประโยคเองได้ตลอดเวลา

หมายเลข 3 เปิดดู ข้อมูล Privacy Policy ส่วนนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาษาหรือประโยคเองได้ตลอดเวลา โดยสามารถทำลิ้งเพื่อเปิด ข้อกำหนดการใช้งานแบบเต็มได้และสามารถแก้ไขได้เองตลอดเวลา

ระบบ ร้องขอ ดูข้อมูลที่จัดเก็บและ ร้องของลบข้อมูล*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา

มีระบบร้องขอ ดูข้อมูลที่เว็บจัดเก็บ และร้องขอเพื่อลบข้อมูลได้

โดยระบบ จะใช้อีเมล ในการยืนยันการขอดูหรือลบข้อมูล จากนั้นระบบจะจัดส่ง Confirmation Token หรือรหัสยืนยันไปทางอีเมล ผู้ร้องต้องนำรหัสที่ตรงกับอีเมล มาใส่ เพื่อตรวจสอบตวามเป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริง  จากนั้น ระบบจะแจ้งผู้ดูแลให้ลบหรือส่งข้อมูลให้ ต่อไป

ระบบสำหรับผู้ดูแล

ระบบมีพาเนล รองรับ การแจ้งหรือร้องของของสมาชิกเพื่อลบหรือขอดูข้อมูล 


ระบบ ร้องขอ ดูข้อมูลที่จัดเก็บและ ร้องของลบข้อมูล


*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา


*ระบบมีภาษาไทยและรองรับหลายภาษา

  • ระบบสามารถดูข้อมูลสมาชิกได้ มีคนใดกดยอมรับและคนใดยังไม่ได้กดยอมรับ
  • นอกจากนั้นระบบสามารถยกเลิกการยอมรับ ได้ใช้ในกรณีเรามีการอับเดตนโยบายข้อมูลส่วนตัวใหม่ ก็สามารถล้างการยอมรับเพื่อให้สมาชิกยอมรับนโยบายอีกครั้งได้

เรามีทีมงานรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการทำระบบรองรับ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ระบบรองรับเว็บ ไม่ว่าจะเป็นเว็บโรงเรียน เว็บภาครัฐ หน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น ระดับกระทรวง กรม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเว็บบริษัท เรามีทีมงานรับทำเว็บให้รองรับกฎหมาย PDPA ไม่ว่าจะทำด้วย CMS Joomla หรือ Wordpress