บริการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์

บริการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ CMS อาทิ อบรม Joomla 3  อบรม WordPress และหลักสูตรอื่นๆ สอนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน CMS อย่างแท้จริง เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ สอนจากประสบการณ์ทำงานล้วนๆ ไม่เน้นวิชาการ เพื่อให้นำกลับไปใช้งานได้จริงๆ

หลักสูตรต่างๆ อาทิ

 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3.x) หลักสูตรมือใหม่
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3.x) หลักสูตรขั้นสูง Flexicontent CCK For Joomla!
 • การเพิ่มความสามารถเว็บไซต์จูมล่าด้วย Extension เสริม (สามารถเลือก Extension ที่ต้องการได้)
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส หลักสูตรมือใหม่

การสอนกลุ่มย่อย

 • สามารถรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 10 คน) เพื่อให้จัดสอนเป็นการเฉพาะได้ โดยโทร.นัดวันและวางมัดจำ (ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนชั่วโมงที่สอน) 
 • สามารถกำหนดเนื้อหา หรือสิ่งที่ต้องการให้สอนได้
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดหาสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เอง

การอบรมภายในหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน อาจต้องการระบบต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในหน่วยงานของตนเองโดยเฉพาะ บริษัทสามารถจัดหลักสูตรให้เหมาะกับการนำไปใช้งานในองค์กรของลูกค้าได้

 • สามารถกำหนดหลักสูตรเพื่อรองรับกับความต้องการในการนำไปใช้ในองค์กรได้
 • กำหนดจำนวนวันเรียนในแต่ละหลักสูตรได้
 • จำนวนผู้เรียน 10-30 คน
 • ค่าสอนคิดตามอัตราราชการปกติ

นอกจากนี้บริษัทยังมี hosting รองรับเว็บไซต์ของลูกค้าในกรณีที่ต้องการใช้บริการหลังจากที่อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สนใจใช้บริการฝึกอบรมของบริษัท โทร.  086 407 6956

IMG 20120623 091209 resize

ผลงานการฝึกอบรม

 

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป