Skip to main content

อบรม joomla! หลักสูตร "Joomla Advance Template & Moble Website"

 

โดยทางบริษัท ได้จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน  โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ การใช้งาน Joomla! ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง การปรับแต่ง Joomla Template รองรับการทำงานแบบ Responsive ที่รองรับการทำงานในทุกหน้าจอ เป็นโครงการที่เปรียบเหมือนติดอาวุธ ก่อนนักศึกษาจะจบและไปทำงาน