• Home
  • บล็อก
กุเกิล สนับสนุน จูมล่า เป็นพาทเนอร์กันแล้ว

กุเกิล สนับสนุน จูมล่า เป็นพาทเนอร์กันแล้ว

Joomla หนึ่งในระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกประกาศการสนับสนุนจาก Google ในวันนี้ การสนับสนุน Joomla ของ Google จะช่วยให้โครงการสามารถให้บริการ Open Source CMS ที่ใช้กันอย่...
Joomla 3.9.22 มาแล้ว

Joomla 3.9.22 มาแล้ว

Joomla 3.9.22 พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือรุ่นแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 25 รายการ จูมล่า 3.9.22 คืออะไร Joomla 3.9.22 จัดการกับจุดบกพร่อ...
Joomla 3.9.21 มาแล้ว

Joomla 3.9.21 มาแล้ว

Joomla 3.9.21 พร้อมใช้งานแล้ว เป็นการอพเดตความปลอดภัยสำหรับ Joomla ซีรีส์ 3.x ซึ่งแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 3 รายการและมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากกว่า 20 รายการ 3.9.21 มีอะไร Joomla ...
การใส่ฟอนต์จาก กูเกิล ลง จูมล่า โดยไม่ต้องไปแก้เทมเพลต

การใส่ฟอนต์จาก กูเกิล ลง จูมล่า โดยไม่ต้องไปแก้เทมเพลต

การใส่ฟอนต์จาก กูเกิล ลง จูมล่า โดยไม่ต้องไปแก้เทมเพลต เราจะใช้ Plugin ช่วยในการใส่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเทมเพลต  โดยจะใช้ Plugin CSSConfig  โหลดที่ https://extensions.joomla....
Joomla 3.9.20 มาแล้ว

Joomla 3.9.20 มาแล้ว

มีอะไรในจูมล่า 3.9.20? Joomla 3.9.20 แก้ไขเรื่องความปลอดภัย 5 จุด และระดับกลาง 1 จุด และแก้บัค 7 จุด แก้เรื่องความปลอดภัย Low Priority - Core - CSRF in com_installer ajax_install endpoint (aff...
Joomla 3.9.19 มาแล้ว

Joomla 3.9.19 มาแล้ว

มีอะไรในจูมล่า 3.9.19? Joomla 3.9.19 แก้ไขเรื่องความปลอดภัย 5 จุดและแก้บัค 7 จุด  แก้เรื่องความปลอดภัย Low Priority - Core - XSS in modules heading tag option (affecting Joomla! 3.0.0 thr...
จูมล่า 3.9.4 มาแล้ว

จูมล่า 3.9.4 มาแล้ว

มีอะไรในจูมล่า 3.9.4? Joomla 3.9.4 แก้ไขเรื่องความปลอดภัย 4 จุดและแก้บัค 28 จุด  แก้เรื่องความปลอดภัย High Priority - Core - Missing ACL check in sample data plugins (affecting Joomla 3.8...

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรหาเรา 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla , อบรม Joomla , Upgrade Joomla , รับดูแลเว็บ