Joomla! 3.8.2 ออกมาอัปเดตเรื่องความปลอดภัย

จูมล่า! 3.8.2 ออกมาแก้ไขเรื่องความปลอดภัย และบัคต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน จูมล่า! 3.8.x 57'ถึงแม้จะเป็นเรื่องความปลิดภัยระดับปานกลางและต่ำ ผมก็แนะนำให้อัปเดตโดยทันที มีอะไรใน Joomla! 3.8.2...

อ่านต่อ

จูมล่า! 3.8.1 ออกมาแก้บัค

พอออก จูมล่า 3.8 ก็มีบัคอยู่หลายจุด โดยเฉพาะเรื่อง รูปและ  Ldap  login ตอนนี้ทีมงาน Joomla! ได้ออก จูมล่า! 3.8.1 ออกมาแก้บัค ของ จูมล่า! 3.8.0 แล้ว มีอะไรใหม่ใน จูมล่า! 3.8.1 Joomla!...

อ่านต่อ

จูมล่า! 3.8 ออกมาแล้ว

หลังจากรอมานาน ตอนนี้ทีมงาน จูมล่า! ได้ออก จูมล่า! 3.8 แล้วซึ่งมีการปรับปรุงมากมายกว่า 300 จุดและมี จุดใหญ่ ที่น่าในใจดังนี้ มีอะไรใหม่ใน จูมล่า! 3.8 New Routing System - ตอนนี้เราสามารถเอาเลข...

อ่านต่อ

Joomla! 3.7.5 ออกมาแล้ว แก้บัค 1 จุด

Joomla! 3.7.5 ออกมา แก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla! 3.x series! มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการป้องกันการติดตั้ง Joomla! 3.7.4 กับฐานข้อมูลระยะไกล มีอะไรใน จูมล่า 3.7.5 Joomla! 3.7.5 ออกม่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องใน...

อ่านต่อ

Joomla! 3.7.4 ออกมาแล้ว มีอัพเดตเรื่องความปลอดภัย 2 จุด และแก้บัค 5 จุด

Joomla! 3.7.4 ออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของจูมล่ารุ่น 3.x และแก้บัค 5 จุด  ขอแนะนำให้คุณอัปเดตเว็บไซต์ของคุณโดยเร็ว มีอะไรใน 3.7.4 ? Joomla! 3.7.4 ออกมาแล้ว มีอัพเดตเรื่องความปลอดภัย...

อ่านต่อ

Joomla! 3.7.3 ออกมาแล้ว มีอัพเดตเรื่องความปลอดภัยและแก้บัค กว่า 230 จุด

Joomla! 3.7.3 ออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของจูมล่ารุ่น 3.x และแก้บัค กว่า 230 จุด ขอแนะนำให้คุณอัปเดตเว็บไซต์ของคุณโดยเร็ว มีอะไรใน 3.7.3? Joomla! 3.7.3 ออกมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของจูมล่ารุ่น...

อ่านต่อ

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรหาเรา 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla , อบรม Joomla , Upgrade Joomla , รับดูแลเว็บ