Skip to main content

มาตรฐาน WCAG 2.0 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์

มาตรฐาน WCAG 2.0 คืออะไร

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อเป็นแนวทางในการทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การได้ยิน การมองเห็น และการเข้าใจ โดยมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย:

Perceivable

รับรู้ได้

ข้อมูลและส่วนประกอบของอินเตอร์เฟซผู้ใช้จะต้องแสดงในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ ซึ่งรวมถึง:

 • ข้อความทางเลือกสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ (เช่น ภาพ หรือวีดีโอ)
 • ความแตกต่างที่ชัดเจนของสีและขนาดของข้อความเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย
 • การจัดลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยการมองเห็นทั้งหมด
Operable

ใช้งานได้

ส่วนประกอบของอินเตอร์เฟซผู้ใช้และการนำทางจะต้องใช้งานได้ ซึ่งรวมถึง:

 • ความสามารถในการใช้คีย์บอร์ดในการนำทาง
 • การให้เวลาเพียงพอในการอ่านและใช้เนื้อหา
 • การหลีกเลี่ยงการใช้เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ (เช่น เนื้อหาที่มีการกระพริบ)
Understandable

เข้าใจได้

ข้อมูลและการทำงานของอินเตอร์เฟซผู้ใช้จะต้องเข้าใจได้ง่าย ซึ่งรวมถึง:

 • การใช้ภาษาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
 • การให้คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
 • การทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน (เช่น เมนูการนำทางจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คงที่
  Robust

  แข็งแรงพอ

  เนื้อหาจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะสามารถตีความได้อย่างถูกต้องโดยหลากหลายโปรแกรมรวมถึงเทคโนโลยีช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง:

  • การใช้มาตรฐานของ HTML/CSS อย่างถูกต้อง
  • การทดสอบเว็บไซต์กับเทคโนโลยีช่วยเหลือต่าง ๆ

  มาตรฐาน WCAG 2.0 มีระดับการปฏิบัติตาม 3 ระดับ คือ A (ขั้นพื้นฐาน), AA (ขั้นกลาง), และ AAA (ขั้นสูงสุด) ซึ่งเว็บไซต์จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

  การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่มีความบกพร่องหรือไม่ก็ตาม

  การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์

  • เพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ทุกคน

   Increase accessibility

   การทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรือการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้เท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

   Comply with laws and regulations

   หลายประเทศมีกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงของเว็บไซต์ เช่น Section 508 ในสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงในสหภาพยุโรป

   สำหรับของประเทศไทย มีใน มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Government Website Standard 

   การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้

  • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

   User Experience

   เว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่ายมักมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง แต่ยังรวมถึงผู้ใช้ที่อาจมีข้อจำกัดชั่วคราว เช่น ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า หรือใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก

  • ขยายกลุ่มผู้ใช้และลูกค้า

   Expand the group of users and customers

   การทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้สำหรับทุกคนช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมและลูกค้าของคุณได้

  • ปรับปรุง SEO

   Search Engine Optimization

   หลักการบางอย่างของ WCAG เช่น การใช้ข้อความทางเลือกสำหรับรูปภาพ และการจัดลำดับเนื้อหาอย่างถูกต้อง มีผลดีต่อการทำ SEO ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจินได้ดีขึ้น

  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

   Increase the credibility and image of the organization

   เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณใส่ใจและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้ทุกคน ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

  การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 จึงไม่เพียงแค่เป็นการทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ทั้งหมด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

  หากคุณมีเว็บแล้วต้องการทีมงาน เพื่อช่วยแก้ไขให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ไม่ว่าจพเป็นเว็บบริษัท เว็บขายของ เว็บราชการ หน่วยงานของรัฐ ปรึกษาเทีมงาน บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด