การใส่ฟอนต์จาก กูเกิล ลง จูมล่า โดยไม่ต้องไปแก้เทมเพลต

การใส่ฟอนต์จาก กูเกิล ลง จูมล่า โดยไม่ต้องไปแก้เทมเพลต เราจะใช้ Plugin ช่วยในการใส่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเทมเพลต  โดยจะใช้ Plugin CSSConfig  โหลดที่ https://github.com/JoomlaEmpresaSLorg/plg_system_cssconfig/releases/  ไปดูการใช้งานจากวีดีโอ

 

code  ที่จะนำไปใส่

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Athiti&family=Chakra+Petch&family=Charm&family=Charmonman&family=Chonburi&family=Fahkwang&family=Itim&family=K2D&family=Kanit&family=KoHo&family=Kodchasan&family=Mali&family=Mitr&family=Niramit&family=Pridi&family=Sarabun&family=Sriracha&family=Srisakdi&family=Taviraj&family=Thasadith&family=Trirong&display=swap');

ตัวอย่าง

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
	font-family: 'Kanit', sans-serif;
	}
body h1, body h2, body h3, body h4, body h5, body h6 {
	font-family: 'Mitr', sans-serif;
	font-size:28px;
	}

การใส่ฟอนต์จาก กูเกิล ลง จูมล่า ต้องหาคลาสของแต่ละเทมเพลตให้เจอนะครับ   แต่ละเทมเพลตของจูมล่าจะใช้คลาสที่ต่างกันไป

 

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป