Skip to main content

เตรียมรับ Joomla! 3.3 เมษานี้

 แผน Timeline

 

  • 24 กุมภาพันธ์ 2014 - รับข้อเสนอคุณสมบัติและความสามารถใหม่ที่จะใส่เข้ามาใน จูมล่า 3.3
  • 8 มีนาคม 2014 - คุณสมบัติและความสามารถทั้งหมดจะถูกรวบรวม
  • 12 มีนาคม 2014 - ออก จูมล่า 3.3 เบต้า
  • 26 มีนาคม 2014 - ออก จูมล่า 3.3 RC
  • 1 เมษายน 2014 - ออก จูมล่า 3.3  รุ่นเสถียร

*วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อม

วิสัยทัศน์สำหรับ joomla! 3.3

  1. เปลี่ยนจาก MooTools มาใช้ jQuery 
  2. Cloud Storage APIs
  3. Microdata library implementation
  4. สามารถแก้ไขโมดูลจากหน้าเว็บได้

 ใครทำเว็บด้วย Joomla! 3.2 ก็เตรียมตัว Upgrade ไป Joomla! 3.3 เดือนเมษานี้ครับ

ข่าวต้นฉบับ : http://developer.joomla.org/news/577-planning-for-joomla-3-3.html