Skip to main content

SSL Certificates คืออะไร (https)

 

 free ssl certificates

ในปีที่ผ่านมา จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเว็บหลายเว็บ เปลี่ยนจาก http ธรรมดา มาเป็น https และ Google ประกาศว่าจะให้คะแนนกับการใช้งาน https เพื่อการจัดลำดับ Ranking ผลการค้นหา นั่นหมายความว่า หากเว็บของท่านมีการเรียกใช้งานผ่าน https เป็นหลัก โดยมี certificate ถูกต้อง ก็มีโอกาสที่จะอยู่อันดับค้นหาสูงกว่าของคู่แข่ง แล้ว https มันมายังไง

การที่จะเปิดใช้ httpsต้องมี SSL Certificates ก่อน


SSL คืออะไร

SSL Certificates หรือเรียกสั้นๆว่า SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือโปรโตคอลทางด้านความปอดภัย และได้มีการกำหนดเป็นมาตราฐานความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด โดยบริษัท Netscape เป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นมาและส่งต่อไปให้กับ IETF (Internet Engineering Task Force ) เป็นกลุ่มนานาชาติของผู้ที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาโครงสร้างของอินเทอร์เน็ต ให้มีการพัฒนา SSL ต่อเพื่อให้มีมาตราฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการมากยิ่งขึ้น

SSL ทำหน้าที่อะไร

SSL Certificate file มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบ Public-key encryption โดยมีแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

  1. ตรวจสอบ Server ที่ได้ติดต่อว่าเป็นของจริงหรือเปล่า ด้วยการเข้ารหัสแบบ Public key ในการตรวจสอบใบรับรอง (Certificate) และ Public ID ของ Server นั้น
  2. ตรวจสอบ Client ว่าเป็นผู้ติดต่อจริงหรือเปล่า(Client คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server)
  3. การเข้ารหัสของข้อมูลเมื่อมีการส่งข้อมูล เมื่อทั้ง Client และ Server เป็นของจริงทั้งหมด ก็จะนำข้อมูลมาทำการเข้ารหัส ที่มีโปรแกรมส่งข้อมูลเป็นตัวเข้ารหัส และมีโปรแกรมรับข้อมูลเป็นตัวถอดรหัส โดยที่ SSL ยังสามารถปกป้องความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วย นอกจากนี้โปรแกรมรับข้อมูลจะรู้ได้ทันทีเลยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการเดินทางของข้อมูลที่ส่งมาจากต้นทาง

การใช้งาน SSL กับ CMS

ระบบ CMS  ทั่วไป เช่น WordPress, Joomla, etc. นั้น มีการรองรับการเรียกใช้ https อยู่แล้ว 

ประโยชน์ของ SSL มีอะไรบ้าง
SSL มีประโยชน์มากในโลกอินเตอร์เน็ตเพราะจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลและความน่าเชื่อถือ

  1. ด้านความปลอดภัย SSL จะคอยป้องกันช่องโหว่จากกลุ่ม Hacker ที่ต้องการมาล้วงข้อมูลที่สำคัญไปใช้ โดยเว็บไซต์ที่มีอยู่ URL ที่ขึ้นต้นด้วย http:// จะถูกล้วงข้อมูลได้ง่ายกว่าเว็บไซต์ที่ใช้ SSL
  2. ด้านความน่าเชื่อถือ SSL ได้รับมีการออกมาตราฐานในความปลอดภัย จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับซึ่ง เว็บไซต์ที่นิยมใช้งาน SSL เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือก็จะเป็นเว็บไซต์ประเภท Ecommerce Online , Booking Online และกลุ่มเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ เป็นต้น

ใบรับรองนี้ จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์ เพราะข้อมูลทั้งหมด ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กรอกบนหน้าเว็บ จะถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต จึงทำให้การใช้งาน SSL Certificates แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ช หรือเว็บไซต์ขององค์กรที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

มารู้จัก Let's Encrypt กัน

Let's Encrypt (LE) เป็นระบบหน่วยงานออกใบรับรอง (Certification Authority หรือ CA) ที่สามารถใช้งานได้ฟรีและใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์เข้ารหัส โดยเราจะใช้งานผ่าน client ที่มีให้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสาธารณประโยชน์ ระบบของ LE ให้บริการโดย Internet Security Research Group (ISRG) ง่ายๆก็คือเราสามารถขอ ใบรับรอง SSL ฟรีได้ นั้นเอง

ลูกค้าของทางบริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด ที่ใช้โฮสของทางบริษัท จะสามารถเปิดใช้ SSL โดยใช้ใบรับรองของ Let's Encrypt ได้เลย ทุกเว็บโดยไม่มีค่าใช้จ่าย