อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส เมื่อวันที่ 8-9 ก.ย. 55

ทีมงานของบริษัท โดยคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส (Wordpress Workshop) ให้กับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน...

อ่านต่อ

สอน Joomla 2.5 ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ได้จัดส่งคุณพิศาล เชื้อชาติไชย เข้าไป สอน Joomla 2.5 ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ความรู้ กับนักศึกษา วารสารศาสตร์...

อ่านต่อ

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป