Skip to main content
  เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2557 ทีมงาน บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ได้รับเกียรติจาก SiPA ให้ไปอบรมบุคลากรกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร Joomla Responsive Template  I SiPA สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน). โดยในการอบรม หลักสูตร...

อ่านต่อ

ทีมงานของบริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. โดยคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส (Wordpress Workshop) ให้กับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. อบรมการใช้งาน Joomla 2.5 + FLEXIcontent  ให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ...

อ่านต่อ

ในวันที่ 6-11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ได้รับเกียรติ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จัดอบรม joomla! หลักสูตร "Joomla Advance...

อ่านต่อ

ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา บ.ColorPack Creations Co., Ltd. ได้ไปทำการ อบรมการใช้งาน Joomla 2.5 + FLEXIcontent ให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งเป็นเหมือนทุกเว็บที่ทางทีมงานได้ดำเนินการเสร็จต้องมีการสอนการใช้งานให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลในเว็บได้    ...

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ ลูกค้า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำเว็บ พร้อมให้ทีมงานเราดูแลเว็บ   ฝ่าย IT กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำเว็บ พร้อมให้ทีมงานเราดูแลเว็บ

อ่านต่อ