Skip to main content

มาตรฐาน WCAG 2.0 คืออะไร สำคัญอย่างไรกับเว็บ

มาตรฐาน WCAG 2.0 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์

มาตรฐาน WCAG 2.0 คืออะไร

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) เป็นมาตรฐานที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อเป็นแนวทางในการทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การได้ยิน การมองเห็น และการเข้าใจ โดยมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย:

 • รับรู้ได้

  Perceivable

  ข้อมูลและส่วนประกอบของอินเตอร์เฟซผู้ใช้จะต้องแสดงในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ ซึ่งรวมถึง:

  • ข้อความทางเลือกสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ (เช่น ภาพ หรือวีดีโอ)
  • ความแตกต่างที่ชัดเจนของสีและขนาดของข้อความเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย
  • การจัดลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยการมองเห็นทั้งหมด
 • ใช้งานได้

  Operable

  ส่วนประกอบของอินเตอร์เฟซผู้ใช้และการนำทางจะต้องใช้งานได้ ซึ่งรวมถึง:

  • ความสามารถในการใช้คีย์บอร์ดในการนำทาง
  • การให้เวลาเพียงพอในการอ่านและใช้เนื้อหา
  • การหลีกเลี่ยงการใช้เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ (เช่น เนื้อหาที่มีการกระพริบ)
 • เข้าใจได้

  Understandable

  ข้อมูลและการทำงานของอินเตอร์เฟซผู้ใช้จะต้องเข้าใจได้ง่าย ซึ่งรวมถึง:

  • การใช้ภาษาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
  • การให้คำแนะนำในการป้อนข้อมูล
  • การทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน (เช่น เมนูการนำทางจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คงที่
  1. แข็งแรงพอ

   Robust

   เนื้อหาจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะสามารถตีความได้อย่างถูกต้องโดยหลากหลายโปรแกรมรวมถึงเทคโนโลยีช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง:

   • การใช้มาตรฐานของ HTML/CSS อย่างถูกต้อง
   • การทดสอบเว็บไซต์กับเทคโนโลยีช่วยเหลือต่าง ๆ

  มาตรฐาน WCAG 2.0 มีระดับการปฏิบัติตาม 3 ระดับ คือ A (ขั้นพื้นฐาน), AA (ขั้นกลาง), และ AAA (ขั้นสูงสุด) ซึ่งเว็บไซต์จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

  การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่มีความบกพร่องหรือไม่ก็ตาม

  การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์

  • เพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ทุกคน

   Increase accessibility

   การทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรือการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้เท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

   Comply with laws and regulations

   หลายประเทศมีกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงของเว็บไซต์ เช่น Section 508 ในสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงในสหภาพยุโรป

   สำหรับของประเทศไทย มีใน มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Government Website Standard 

   การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้

  • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

   User Experience

   เว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่ายมักมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง แต่ยังรวมถึงผู้ใช้ที่อาจมีข้อจำกัดชั่วคราว เช่น ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า หรือใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก

  • ขยายกลุ่มผู้ใช้และลูกค้า

   Expand the group of users and customers

   การทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้สำหรับทุกคนช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมและลูกค้าของคุณได้

  • ปรับปรุง SEO

   Search Engine Optimization

   หลักการบางอย่างของ WCAG เช่น การใช้ข้อความทางเลือกสำหรับรูปภาพ และการจัดลำดับเนื้อหาอย่างถูกต้อง มีผลดีต่อการทำ SEO ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจินได้ดีขึ้น

  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

   Increase the credibility and image of the organization

   เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณใส่ใจและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้ทุกคน ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

  การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 จึงไม่เพียงแค่เป็นการทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ทั้งหมด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

  หากคุณมีเว็บแล้วต้องการทีมงาน เพื่อช่วยแก้ไขให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ไม่ว่าจพเป็นเว็บบริษัท เว็บขายของ เว็บราชการ หน่วยงานของรัฐ ปรึกษาเทีมงาน บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด 

  Read more

  Joomla 4 กับเครื่องมือ Accessibility Check

  Joomla 4 กับเครื่องมือ Accessibility Check

  Joomla 4 กับเครื่องมือ  Accessibility Check

  Joomla 4 มาพร้อมกับเครื่องมือ Accessibility Check ความใส่ใจเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างปราศจากอุปสรรค 

  Read more

  การสมัครใช้ Google Analytics (GA4) และนำไปใส่ในเว็บไซต์ (สำหรับคนที่ไม่เคยสมัครใช้ google analytics มาก่อน)

  GoogleAnalytics

  การสร้าง Account Google Analytics (GA4) และนำ ID ไปใส่ในเว็บไซต์ (สำหรับคนที่ไม่เคยสมัครใช้ google analytics มาก่อน)

  การใช้งาน google analytics ต้องมี google account ก่อน (หรือมีอีเมล gmail) ดังนั้นก่อนเริ่มขั้นตอนในการสร้าง account ใน google analytics หากยังไม่มี google account หรือ อีเมล gmail ให้ไปสมัครก่อน ( ดูวิธีการสร้างบัญชี Google https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=th )

  สร้าง Account ใน Google Analytics 

  ไปที่ analytics.google.com https://analytics.google.com จากนั้น login ด้วย google account (หรือ gmail) ที่มี

  คลิกที่ เริ่มวัด

  ga2022 11 30 14 58 34

  สร้างบัญชี

  • ในช่อง ชื่อบัญชีใหม่ของฉัน : ใส่ชื่อเว็บไซต์ 

  ga2022 11 30 15 09 49

  คลิกที่ ถัดไป

  ga2022 11 30 15 11 03 

  สร้างพร็อพเพอร์ตี้

  • ชื่อพื้นที่: ใส่ชื่อเว็บไซต์
  • เขตเวลาในการรายงาน: เลือก ไทย และ (GMT+07:00) เวลาไทย
  • สกุลเงิน: บาท

  จากนั้นคลิก ถัดไป

  ga2022 11 30 15 12 45

  เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

  • ตอบคำถามทั้ง 2 ข้อ
  • คลิกที่ สร้าง

  ga2022 11 30 15 13 25

  ข้อกำหนดในการให้บริการ

  • คลิกที่สี่เหลี่ยมหน้าข้อความ ฉันยอมรับ .. แล้วคลิกที่ ฉันยอมรับ

  ga2022 11 30 15 13 34

  การสื่อสารทางอีเมลของฉัน

  • เลือกว่าจะรับอีเมลแจ้งเตือนอะไรบ้าง (เลือกทั้งหมด หรือ ไม่เลือกเลยก็ได้)
  • คลิกที่บันทึก

  ga2022 11 30 15 13 54

  ตั้งค่า สตรีมข้อมูล 

  เมื่อระบบบันทึกเรียบร้อย ให้คลิกที่ สตรีมข้อมูล

  คลิกที่ เว็บไซต์

  ga2022 11 30 15 16 38s

  ตั้งค่าสตรีมข้อมูล

  • URL เว็บไซต์: ในช่องว่างให้เอา URL ของเว็บไซต์มาใส่โดยไม่ต้องใส่ http , https (เพราะมีตัวเลือกอยู่ข้างหน้าให้อยู่แล้ว)
  • ชื่อสตรีม: ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์
  • ตรง การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ให้สังเกตว่าด้านหลังเปิดอยู่
  • จากนั้นคลิกที่ สร้างสตรีม

  ga2022 11 30 15 18 44

  ระบบจะแสงรายละเอียดสตรีม ให้ copy ตรง รหัสการวัด เพื่อนำ id ไปใส่ในเว็บ

  ga2022 11 30 15 19 12

  เมื่อคลิกที่พื้นที่ว่างเพื่อออกจากหน้ารายละเอียดสตรีม จะเห็นว่ามีรายการสตรีมข้อมูลอยู่ 1 รายการ

  ga2022 11 30 15 23 06 

  นำ id ไปใส่ในเว็บไซต์ Joomla

  โดยในระบบหลังบ้านให้เข้าไปที่ Plugins

  มองหา Plugin ชื่อ System – Advanced Google Analytics จากนั้นคลิกที่ชื่อ Plugin เพื่อเข้าไปหน้าแก้ไข ( ดาวน์โหลด plugin: https://extensions.joomla.org/extension/advanced-google-analytics/ )

  plugin2022 11 30 15 21 47

  ในช่อง Google Analytics ID นำ id ที่ copy จากหน้ารายละเอียด สตรีม มาใส่ในช่องนี้

  จากนั้นในช่อง Status คลิกเลือก Enabled

  คลิก Save & Close

  plugin2022 11 30 15 21 58s

  ตรวจสอบว่า code ทำงานหรือไม่ ให้ไปที่หน้าเว็บ คลิกขวา เลือก View Page Source

  view2022 11 30 15 22 11

  ค้นหา code ด้วยคำว่า Analytics ถ้าใส่ถูกต้องจะเห็น code แสดงอยู่ตามตัวอย่าง

  view2022 11 30 15 22 43

  เปิดหน้าเว็บทิ้งไว้ แล้วกลับไปที่หน้า google analytics คลิกที่ icon home

  ในช่อง ผู้ใช้ใน 30 นาทีที่ผ่านมา ถ้าใส่ id ถูกต้อง ในช่องนี้จะแสดงจำนวนผู้เข้าชม

  ga2022 11 30 15 23 23

  กรณีใส่ tag แบบ manual

  กรณีที่เป็นเว็บอื่นที่ไม่ใช่ Joomla (หรือไม่สามารถติดตั้ง Plugin เพิ่มเติมได้) สามารถใส่ tag เข้าไปเองได้ โดย 

  ในหน้า Anylytics คลิกที่ สตรีมข้อมูล จากนั้นคลิกรายการสตรีมข้อมูล

  straem2022 12 02 09 55 49

  คลิกที่ ดูวิธีการติดแท็ก (View tag instruction) คลิกที่ No data received (ถ้าใส่ tag ในเว็บไปแล้วตรงนี้จะขึ้นเป็นข้อความสีเขียว ถ้าขึ้นตัวสีแดงแปลว่าตัวสตรีมยังไม่ได้เริ่มเก็บข้อมูล) 

  ga2022 08 26 12 22 15

  ในหน้าวิธีการติดตั้ง เลือก ติดตั้งด้วยตัวเอง 

  จากนั้น copy tag ทั้งหมดไปใส่ในเว็บไซต์ให้อยู่ภายใต้ <head> จากนั้นก็ลอง view code และเข้าไปเชคว่ามียอดเข้าดูหรือไม่ ถ้ามียอดเข้าดู แปลว่าวาง code ถูก

  ga add tag2022 12 02 09 55 25

   

  Read more

  Joomla 4.2.4 อัพเดตด้านความปลอดภัย

  Joomla 4.2.4 อัพเดตด้านความปลอดภัย

  Joomla 4.2.4 พร้อมใช้งานแล้ว นี่เป็นรุ่นแก้ไขความปลอดภัยสำหรับ Joomla รุ่น 4.x ซึ่งแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 2 รายการ

  Read more

  การตั้งค่า mail settings ให้ส่งออกจากเว็บไซต์โดยใช้ smtp ของ gmail แบบใหม่ (2-Step Verification)

  ก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสิ้นเดือน พฤษภาคม 65 google ประกาศว่าจะไม่สามารถใช้การตั้งค่า smtp แบบเดิมสำหรับการตั้งค่าอีเมลในเว็บไซต์ได้แล้ว ทำให้เว็บไซต์ที่เดิมใช้ gmail ในการตั้งค่า smtp สำหรับส่งเมลออกจากเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ เมลส่งไม่ออก!!!

  แต่ google บอกว่า ถ้าจะใช้งาน gmail สำหรับ app อื่น ๆ จะต้องเปิดการใช้งาน 2-Step Verification ก่อน แล้วให้สร้างรหัสผ่านสำหรับ app ที่จะใช้งานจากนั้นเอารหัสผ่านอันนั้นน่ะไปใช้! ส่วนทำอย่างไร ไปดูกันเลย

  2-Step Verification 

  1. login เข้าไปใน gmail ก่อน

  2. จากนั้นเข้าไปที่ Manage your Google Account (ภาษาไทยใช้คำว่า จัดการบัญชี Google)

  manage 2022 08 08 14 31 24

  3. คลิกที่ Security (ภาษาไทยใช้คำว่า ความปลอดภัย) ดูตรง 2-Step Verification ใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานให้คลิก off คลิกที่ Get Started แล้วทำตามหน้าจอของระบบไปเรื่อย ๆ (ใครที่เปิดใช้งานอยู่แล้วตรงนี้จะขึ้นเป็น on)

  verity 2 step 2022 08 08 13 59 53

   

  สร้างรหัสผ่านสำหรับแอป

  หลังจากที่เปิดใช้งาน 2-Step Verification แล้วจะสามารถสร้างรหัสผ่านสำหรับ app ได้ 

  1. ไปที่ ความปลอดภัย (Security)

  2. คลิกที่ รหัสผ่านสำหรับแอป 

  new password app 2022 08 08 14 04 49

  Note: ถ้าหาตรง รหัสผ่านสำหรับแอป ไม่เจอ ให้พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบน (search google account) ค้นด้วยคำว่า App Passwords ระบบจะดึงหน้าจอ รหัสผ่านสำหรับแอป ขึ้นมาให้ จากนั้นทำตามขั้นตอนถัดไป

  3. ระบบจะให้ login ซ้ำ 

  new password app2022 08 08 14 05 26

  4. จากนั้นในหน้ารหัสผ่านสำหรับแอป ในช่องเลือกแอป ให้คลิก (ชื่อที่กำหนดเอง) อื่นๆ

  new password app2022 08 08 14 06 37

  5. พิมพ์ชื่อแอปลงในช่องว่าง (อาจจะใส่ชื่อเว็บตัวเองก็ได้ แล้วแต่จะตั้ง แนะนำให้ตั้งให้สอดคล้องกับการเอาไปใช้งาน) จากนั้นคลิกที่สร้าง

  new password app 2022 08 08 14 07 06

  6. พอคลิกที่ สร้าง ปุ๊บ ระบบจะขึ้น popup เป็น รหัสผ่านของแอปสำหรับอุปกรณ์ ซึ่งจะเป็นตัวอักษร 16 หลัก ***ตรงนี้สำคัญมาก ให้ทำการ copy ตัวอักษรทั้ง 16 หลักเอาไว้ก่อน (ctrl + c) ถ้าใครไม่มั่นใจกลัวปิดหน้าจอไปก่อนอาจจะ print screen ทิ้งไว้เลยก็ได้ จากนั้นคลิกที่ เสร็จ

  new password app 2022 08 08 14 07 43

  ตั้งค่า Mail Settings ในเว็บไซต์ Joomla! 

  หลังจากได้รหัสผ่าน 16 ตัวอักษรมาแล้ว ให้ไปที่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ ไปที่ System > Global configuration จากนั้นคลิกที่แท็บ Server แล้วดูที่ Mail Setting แล้วตั้งค่าตามนี้

  - Send Mail: Yes

  - Disable Mass Mail: No 

  - From Email: ใส่อีเมล

  - From Name: ใส่ชื่อเว็บไซต์ (อาจจะใส่ชื่อหน่วยงานก็ได้)

  - Mailer: เลือกเป็น SMTP

  - SMTP Host: smtp.gmail.com

  - SMTP Port: 465

  - SMTP Security: SSL/TLS

  - SMTP Authentication: Yes

  - SMTP Username: ใส่อีเมลที่เป็น gmail ในช่องนี้ 

  - SMTP Password: เอารหัส 16 ตัวที่ได้จากตอนสร้างรหัสผ่านสำหรับแอปมาใส่ในช่องนี้ (กรณีที่เคยตั้ง smtp password ไว้แล้วคลิกที่ modify ท้ายช่องก่อน จะสามารถใส่รหัสผ่านใหม่ได้) 

  เสร็จแล้วคลิกที่ Sent Test Mail 

  smtp 2022 08 08 14 12 08

  ถ้าระบบขึ้นว่าส่งอีเมลไปที่ xxxx ให้ตรวจสอบอีเมล (ขึ้นแถบสีเขียวแบบในรูป) แปลว่าตั้งค่าสำเร็จแล้ว อย่าลืม Save & Close ก่อนออกจากหน้าจอ  

  smtp2022 08 08 14 15 14

   

  เมื่อไปเชคอีเมล จะมีอีเมลส่งมาจากระบบเป็นข้อความ Test mail from (ชื่อเว็บไซต์) และมีข้อความว่า "This is a test mail sent using "SMTP". Your email settings are correct!"

  test mail 2022 08 08 14 16 20

   

  เท่านี้ก็เป็นอันว่าตั้งค่าเรียบร้อย 

   

  ==========================

  อ้างอิง: 

  เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

  https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl 

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านสำหรับแอป

  https://support.google.com/accounts/answer/185833

  Read more

  Joomla 4.1.5 และ 3.10.10 พร้อมใช้งานแล้ว 

  Joomla 4.1.5 และ 3.10.10 พร้อมใช้งานแล้ว 

  Joomla 4.1.5 และ 3.10.10 พร้อมใช้งานแล้ว นี่เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับ Joomla ทั้งรุ่น 4.x และ 3.x ซึ่งมีการแก้ไขจุดบกพร่องและการปรับปรุงต่างๆ นี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายในซีรีส์ 4.1 ตอนนี้โฟกัสเปลี่ยนเป็นการทำให้ 4.2 เสถียร

  มีอะไรบ้างใน 4.1.5?

  Joomla 4.1.5 มีการแก้ไขข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

  แก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงด้วย 4.1.5

  • การระบายสีแท็กในช่องที่เลือก#37140
  • แก้ไขคำเตือนการเลิกใช้ PHP 8.1
  • ปรับปรุงความช่วยเหลือแบบอินไลน์#37917
  • แก้ไขรหัสผ่านผู้ใช้ API #37994

  ไปที่ GitHub เพื่อดูรายการการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด

  ใน 3.10.10 มีอะไร?
  แก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงด้วย 3.10.10

  ไปที่ GitHub เพื่อดูรายการการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด

  ฉันจะดาวน์โหลด Joomla 4.1.5 และอัปเดตล่าสุดของ Joomla 3.10 series, Joomla 3.10.10 ได้ที่ไหน

  บนเว็บไซต์ดาวน์โหลดแน่นอน :)

  การติดตั้งใหม่

  คำแนะนำในการติดตั้งใหม่  และ ข้อกำหนดทางเทคนิค

   

  อัพเกรด

   
   

  Read more

  จูมล่า 4.1.4 มาแล้ว

  จูมล่า 4.1.4 มาแล้ว

  Joomla 4.1.4 พร้อมใช้งานแล้ว นี่เป็นรุ่นแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla รุ่น 4.x ซึ่งมีการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงต่างๆ

  มีอะไรบ้างใน 4.1.4?

  Joomla 4.1.4 มีการแก้ไขข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

  แก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงด้วย 4.1.4

  • แก้ไขการเรียงลำดับรายการซ้ำซ้อน ( #37781 )
  • เพิ่มการจัดเรียงตัวจัดกำหนดการตามการเรียกใช้ครั้งล่าสุด ( #37501 )
  • แก้ไขบั้งสลับในการกำหนดเมนูโมดูล ( #37734 )
  • ตั้งค่าสถานะ 'ปลอดภัย' ในคุกกี้ของเซสชันหากบังคับใช้ TLS ( #37777 )
  • แสดงชื่อขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ในมุมมองรายการบทความ ( #37748 )
  • แก้ไข save2copy สำหรับเมนู ( #37813 )
  • อัปเดตเป็น NODE เวอร์ชัน 16 ( #37757 )

  ไปที่ GitHub เพื่อดูรายการการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด

  ฉันจะดาวน์โหลด Joomla 4.1.4 ได้ที่ไหน

  บนเว็บไซต์ดาวน์โหลดแน่นอน :)

  การติดตั้งใหม่

  คำแนะนำในการติดตั้งใหม่  และ ข้อกำหนดทางเทคนิค

   
   

  อัพเกรด

  Read more

  Joomla 4.1.1 และ Joomla 3.10.7 แก้ไขเรื่องความปลอดภัย

  Joomla 4.1.1 และ Joomla 3.10.7 แก้ไขเรื่องความปลอดภัย

  Joomla 4.1.1 & 3.10.7 พร้อมให้ใช้งานแล้ว นี่เป็นรุ่นความปลอดภัยสำหรับ Joomla รุ่น 4.x และ 3.x ซึ่งแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยบางประการและมีการแก้ไขจุดบกพร่องและการปรับปรุงต่างๆ

  Read more

  Joomla 4.0.6 และ Joomla 3.10.5 มาแล้ว!

  Joomla 4.0.6 และ Joomla 3.10.5 มาแล้ว!

  Joomla 4.0.6 และ 3.10.5 พร้อมให้ใช้งานแล้ว เป็นรุ่นแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla 4.0.x และ 3.10.x ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

  มีอะไรบ้างใน 4.0.6?

  Joomla 4.0.6 แก้ไขข้อบกพร่องหลายอย่างได้แก่ :

  แก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

  • การแก้ไข PHP 8.1 อื่น ๆ อีกมากมาย
  • การปรับปรุงที่สำคัญในเอกสาร API โดยการย้ายส่วนประกอบไปยังเวอร์ชันเนมสเปซ
  • Bootstrap อัพเกรดเป็น 5.1.3
  • เมื่อถอนการติดตั้งส่วนประกอบ แผงแดชบอร์ดที่กำหนดเองจะถูกลบออกด้วย

  เยี่ยมชม GitHub เพื่อดูรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด

  เรายังได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับไฟล์ตัวอัปเดตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบางไฟล์ โปรดดูบทความนี้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่ออัปเดตสำหรับรายละเอียด

  มีอะไรใน 3.10.5?

  Joomla 3.10.5 จัดการกับจุดบกพร่องหลายประการ ได้แก่ :

  แก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

  • คำขอความเป็นส่วนตัวและการยืนยันสามารถทำได้โดยผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเท่านั้น ( #35470 )
  • ปรับปรุงข้อความสำหรับการสำรองข้อมูลเพื่อรวม "ระบบไฟล์" และ "ฐานข้อมูล" โดยเฉพาะ ( #36494 )
  • แก้ไขการถดถอยด้วย Progressive caching to cache modules ต่อการกำหนดเมนูแบบกำหนดเอง ( #36324 )
  • อัปเดต Simplepie เป็น 1.3.3 ( #36358 )

  ดาวน์โหลด

  การติดตั้งใหม่

  คำแนะนำในการติดตั้งใหม่  และข้อกำหนดทางเทคนิค

  Read more

  Joomla 4.0.5 และ Joomla 3.10.4 มาแล้ว!

  Joomla 4.0.5 และ Joomla 3.10.4 มาแล้ว!

  Joomla 4.0.5 และ 3.10.4 พร้อมให้ใช้งานแล้ว เหล่านี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla 4.0.x และ 3.10.x ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

  มีอะไรบ้างใน 4.0.5?

  Joomla 4.0.5 แก้ไขข้อบกพร่องหลายประการ ได้แก่ :

  แก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

  • แพตช์ความเข้ากันได้ของ PHP 8.1 โปรดทราบว่าหากคุณแสดง "ข้อผิดพลาดทั้งหมด" อาจมีการแจ้งการเลิกใช้งานในบางหน้า
  • การลดความซับซ้อนของการจัดรูปแบบ RTL
  • การปรับปรุงรูปแบบการกำหนดค่าปลั๊กอิน Tinymce
  • แก้ไข Joomla Page Cache เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน System Page Cache
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนมสเปซ mapper ถูกสร้างขึ้นใหม่ในการอัปเดต Joomla (สำหรับส่วนขยายในอนาคตที่จะถูกเพิ่มใน Joomla 4.1 alpha's)
  • แก้ไขกรณีขอบข้อผิดพลาด SQL ในเทมเพลตแทนที่มุมมองการอัปเดต

  3.10.4 มีอะไรบ้าง?

  Joomla 3.10.4 แก้ไขข้อบกพร่องหลายประการ ได้แก่ :

  แก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุง

  • แพตช์ความเข้ากันได้ของ PHP 8.1 ( #36083 , #35485 ) โปรดทราบว่าหากคุณแสดง "ข้อผิดพลาดทั้งหมด" อาจมีการแจ้งการเลิกใช้ในบางหน้า
  • อัปเดต cacert.pem ณ: อ. 26 ต.ค. 03:12:05 2021 GMT ( #35955 )
  • แก้ไขประเภทตัวกรองอินพุตที่ไม่ถูกต้องสำหรับชื่อส่วนขยายของเว็บไซต์และภาษาของผู้ดูแลระบบในตัวติดตั้งส่วนขยาย ( #35980 )
  • แก้ไขปัญหาTinymce เมื่อรีสอร์ทเกิดขึ้น ( #34808 )

  เยี่ยมชม GitHub เพื่อดูรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด

  ดาวน์โหลด

  การติดตั้งใหม่

  คำแนะนำในการติดตั้งใหม่  และข้อกำหนดทางเทคนิค

  อัพเกรดแพ็คเกจ

  หมายเหตุ: โปรดอ่านคำแนะนำในการ  อัปเดตก่อนอัปเดต

  จำไว้ว่า... โปรดล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณหลังจากอัปเดต

  Read more