Skip to main content

อบรมการทำเทมเพลต Joomla! 3.x ด้วย Warp Framework ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมงาน บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ได้รับเกียรติจาก SiPA ให้ไปอบรมบุคลากรกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร การทำเทมเพลต Joomla! 3.x ด้วย Warp Framework ณ SiPA สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน). โดยการอบรมเป็นการสอนการทำเทมเพลตโดยรองรับการทำงานบนมือถือ แบบ Responsive Design