Skip to main content

เส้นทางสู่ Joomla! 3.7 มาเมื่อไหร่มาดูกัน

 

 จูมล่ารุ่นต่อไปที่มีการอัพเดตความสามารถครั้งใหญ่ คือ จูมล่า! 3.7 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยรุ่นที่จะออกมาให้ทดสอบ คือ อัลฟ่า 1 20 ธันวาคม 2016 นี้ เรามาดูตารางกัน

Alpha 1: 20 ธันวาคม 2016
Alpha 2: 10 มกราคม 2017
Beta 1: 24 มกราคม 2017
Beta 2: 7 กุมภาพันธ์ 2017
Release Candidate 1: 21 กุมภาพันธ์ 2017
Release Candidate 2: 7 มีนาคม 2017
Release Candidate 3: 14 มีนาคม 2017
Release Candidate 4: 21 มีนาคม 2017
Stable Release: 28 มีนาคม 2017

หลักๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ

Routing ใหม่ซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะคอมโพเน้นเก่าๆ ก็ยังสามารถใช้งานได้

Custom fields ให้คุณเพิ่มช่องกรอกข้อมูลต่างๆได้

14568141 1491632140853830 2988255282097843777 n

รวมโปรเจคใน Google Summer of Code มาใช้

ซึ่งจากการทดลองใช้ ในส่วนของเทมเพลตหลังบ้านเรียบขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยครับ