Skip to main content

Joomla! 3.3.0 ออกแล้ว

 

 

Download

*อย่าลืมว่าต้องใช้ Server ต้องลง PHP 5.3.10 ขึ้นไป

New Installations: Click here to download Joomla! 3.3.0 (Full package) »

Update Package: Click here to download Joomla! 3.3.0 (Update package) »

3.2.4 Package: Click here to download Joomla! 3.2.4 (Update package) »

ติดตามรีวิวได้เร็วๆนี้

ที่มา http://www.joomla.org/announcements/release-news/5546-joomla-3-3-0-released.html 

 

การอัพเดตจาก Joomla! 3.2.3 ไปเป็น Joomla! 3.3

การอัพเดตจาก จูมล่า 3.2.3 ไปเป็น Joomla! 3.3  แสนง่ายดายครับ แต่อย่างไรก็ตามควร Backup ข้อมูลก่อนเพื่อความปลอดภัยของเว็บท่าน

พอเข้ามาหน้า Control Panel จะเห็นการแจ้งเตือน ว่ามี Joomla! 3.2.4 มาใหม่ ก็คลิ๊กเลย เดี๋ยวมันจะกลายเป็น joomla! 3.3

 joomla3.2.1 update

หลังจากนั้นก็จะมาสู่หน้าติดตั้งตัว Update Joomla! 3.2.4 คลิ๊กตรง Install the Update แล้วรอโหลดไฟล์สักพัก

joomla32 update install

เมือโหลดตัว Update Joomla! 3.3 แล้วระบบจะทำการติดตั้ง ก็รอต่อไป

joomla32 update install

เสร็จแล้ว !

joomla321 successfully updated