Skip to main content

อบรมทำเว็บด้วย Wordpress ให้กับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2555

บรรยากาศการอบรมสนุกสนาน และเป็นกันเอง ทีมวิทยากรขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

การอบรม ทำเว็บด้วย Wordpress ทีมงานได้ใช้ Wordpress Mutisite ที่มีรูปบบการทำงานที่ง่ายต่อผู้ใช้งานพร้อมคู่มือ

สิ่งที่ทุกคนได้รับ

  • คู่มือการใช้งาน Wordpress
  • เว็บที่ online จริง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง