Skip to main content

สอน Joomla 2.5 ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอน Joomla 2.5 ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ได้จัดส่งคุณพิศาล เชื้อชาติไชย เข้าไป สอน Joomla 2.5 ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ความรู้ กับนักศึกษา วารสารศาสตร์  ม.สวนสุนันทา โดย ทำการอบรม Joomla 2.5 ให้นักศึกษา ครั้งนี้ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน น้องๆ ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนมาก ขอชื่นชมน้องๆ ด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง