Skip to main content

จูมล่า 3.5 แต่ละรุ่นจะมาวันไหน มาดูกัน

 joomla 35

หลังจากออก Joomla! 3.5 Beta 1 ออกมาให้ลองแล้ว ทีม Joomla! ก็ได้มีการปรับ เวลาในการออกตัวจริง มา เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2516 และรุ่น ก่อนตัวจริงก็ได้เปลี่ยนแปลงด้วย 

ระยะเวลาที่จะออกแต่ละรุ่น

  • 27 มกราคม 2016 - Joomla! 3.5 Beta 2

  • 3 กุมภาพันธ์ 2016 - Joomla! 3.5 Beta 3

  • 10 กุมภาพันธ์ 2016 - Joomla! 3.5 Release Candidate

  • 17 กุมภาพันธ์ 2016 - Joomla! 3.5 Stable Release

ในการอัพเดตครั้งนี้ รองรับ PHP 7  ด้วยครับ ส่วนความสามารถที่เพิ่มเข้ามา หากทำรีวิวแล้ว จะนำมาให้ชมกันต่อไป

ที่มา https://www.joomla.org/announcements/release-news/5640-timeline-update-for-3-5.html