Skip to main content

Joomla! 3.7.5 ออกมาแล้ว แก้บัค 1 จุด

Joomla! 3.7.5 ออกมาแล้ว แก้บัค  1 จุด

Joomla! 3.7.5 ออกมา แก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla! 3.x series! มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการป้องกันการติดตั้ง Joomla! 3.7.4 กับฐานข้อมูลระยะไกล

มีอะไรใน จูมล่า 3.7.5

Joomla! 3.7.5 ออกม่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องใน Joomla! 3.7.4 เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมในแอ็พพลิเคชันการติดตั้งที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้เว็บโฮสติ้งของคุณจากการถูกโจมตีโดยผู้บุกรุกจากระยะไกล
แพทช์นี้จะเปลี่ยนไฟล์เพียงไฟล์เดียวในโฟลเดอร์การติดตั้ง

แก้ไขข้อบกพร่อง

  • Joomla! ไม่ได้ติดตั้งบนฐานข้อมูลแบบรีโมต #17248

 

Download

สำหรับติดตั้งเว็บใหม่:

Download Joomla 3.7.5
English (UK), 3.7.5 Full Package

New installation instructions and technical requirements

อัพเดตจากรุ่นเก่า:

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.

Please remember to clear your browser's cache after upgrading.