Skip to main content

Joomla! 3.6 RC 2 ออกมาให้ลองใช้แล้ว

 joomla 3 6 coming soon

หลังจากประกาศ Joomla! 3.6 Rc ไป ตอนนี้ ทีม Joomla! ได้ประกาศ Joomla! 3.6 RC 2 ออกมาให้ลองใช้แล้ว ย้ำว่า ใช้ทดลองเท่านั้น

การใช้งานเท่าที่ทดลองใช้ของใหม่

  • มีปุ่นลบแคชทั้งหมดแล้ว (ดีใจจัง)
  • อัพเดต jquery ใหม่
  • ปรับปรุงเรื่องการอัพเดต สามารถอัพเดตผ่านไฟล์ zip ไฟล์ ได้

ส่วนอื่นๆ ขอลองใช้อีกนิดจะนำมารีวิวครับ

แล้วแต่ละรุ่นจะออกมาเมื่อไหร่ 

  • 12 กรกฎาคม 2016 - จูมล่า 3.6 Stable Release

Download ไปทดลองใช้:

Download

ย้ำว่า ใช้ทดลองเท่านั้น