Skip to main content

Joomla! 3.6.2 มาแล้ว

Joomla! 3.6.2 มาแล้ว

หลังจากออก Joomla! 3.6.1 มาเพียงวันเดียวตอนนี้ ทีมงาน Joomla! ได้ออก Joomla! 3.6.2 ออกมาแก้บัคแล้ว ซึ่งเป็นบัคของ จูมล่า 3.x และ แก้ปัญหาเรื่อง การป้องกันอีเมล และ แซสชั่น การล๊อกอินหลังบ้านไม่ได้ หากอัพเดต Joomla 3.6.1 แล้วใช้ ใช้ PHP 5.3 

มีอะไรบ้างใน จูมล่า! 3.6.2

  • PHP 5.3 ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
  • แก้ปัญหาการป้องกันอีเมล มีปัญหากับช่องกรอกข้อมูลอีเมล
  • แก้ปัญหาอีเมลลิ้ง ใช้ไม่ได้หากมีการเปิด การป้องกันอีเมล

Download

สำหรับติดตั้งเว็บใหม่:

Download Joomla 3.6.2
English (UK), 3.6.2 Full Package

New installation instructions and technical requirements

อัพเดตจากรุ่นเก่า:

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.

Please remember to clear your browser's cache after upgrading.