Skip to main content

Joomla! 3.5 Beta 3 ออกมาให้ลองแล้ว

Joomla! 3.5 Beta 1 ออกมาให้ลองแล้ว

Joomla! 3.5 Beta 3 ออกมาให้ลองแล้ว ย้ำว่า ให้ลองใช้เ่ท่านั้นอย่าเพื่อใช้จริงนะครับ ตัวจริงรอวันที่ 9 มีนาคมนี้ 2016 

ความสามารถใหม่ๆที่น่าสนใจ

  • สามารถใส css ของเราลงไปในเทมเพลต Protostar ใช้ใช้ชื่อ user.css
  • สามารถลากวางรูปใน editor TinyMCE ได้แล้ว (น้ำตาจะไหล)
  • มีปุ่มให้นำโมดูลมาแสดงในเนื้อหาได้ ไม่ต้องเขียนเป็น Tag (น้ำตาจะไหล) 

จริงๆมีอีกมาเยอะ เดี่ยวจะทำ รีวิวอีกที

ตารางการออกรุ่นต่างๆ:

  • 2 มีนาคม 2016 - 3.5 รีรีสแคนดิเดต RC

  • 9 มีนาคม 2016 - 3.5 พร้อมใช้งาน

 Download https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/tag/3.5.0-beta3