Skip to main content

Joomla 3.4 release มาดูระยะเวลาการปรับปรุงก่อนออกให้ใช้งานจริง

Joomla 3.4 release timeline update

จากวันหยุดยาวในปีใหม่ท่าทางทีมงานจูมล่าจะใช้เวลาว่างทำการทดสอบและแก้ไขตัว Joomla 3.4 alpha จนสามารบอกได้แล้วว่าจะปล่อย Joomla 3.4 รุ่นเบต้า 27 มกราคม 2015 นี้ 

ระยะเวลาในการปรับปรุง

ระยะเวลาก่อนที่จะถึงเวลาจูมล่า 3.4 ตัวจริง 

  • 20th January 2015 - 3.4 ปิดการใส่ความสามารถใหม่
  • 27th January 2015 - 3.4 เบต้า 1
  • 3 กุมภาพันธ์ 2015 - 3.4 เบต้า 2
  • 10 กุมภาพันธ์ 2015 - 3.4 Release Candidate
  • 17 กุมภาพันธ์ 2015 - 3.4 Stable Release ตัวจริงออกมาวันนี้

สรุปก็คือ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เราจะได้พบกับ Joomla 3.4 ตัวจริง  ส่วนความสามารถใหม่ๆ ลองตามอ่านดูได้จากรายการข้างล่าง เมื่อ joomla 3.4 ตัวจริงออกมา จะมีการรีวิวอีกครั้ง