Joomla 3.4 release มาดูระยะเวลาการปรับปรุงก่อนออกให้ใช้งานจริง

Joomla 3.4 release timeline update

จากวันหยุดยาวในปีใหม่ท่าทางทีมงานจูมล่าจะใช้เวลาว่างทำการทดสอบและแก้ไขตัว Joomla 3.4 alpha จนสามารบอกได้แล้วว่าจะปล่อย Joomla 3.4 รุ่นเบต้า 27 มกราคม 2015 นี้ 

ระยะเวลาในการปรับปรุง

ระยะเวลาก่อนที่จะถึงเวลาจูมล่า 3.4 ตัวจริง 

  • 20th January 2015 - 3.4 ปิดการใส่ความสามารถใหม่
  • 27th January 2015 - 3.4 เบต้า 1
  • 3 กุมภาพันธ์ 2015 - 3.4 เบต้า 2
  • 10 กุมภาพันธ์ 2015 - 3.4 Release Candidate
  • 17 กุมภาพันธ์ 2015 - 3.4 Stable Release ตัวจริงออกมาวันนี้

สรุปก็คือ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เราจะได้พบกับ Joomla 3.4 ตัวจริง  ส่วนความสามารถใหม่ๆ ลองตามอ่านดูได้จากรายการข้างล่าง เมื่อ joomla 3.4 ตัวจริงออกมา จะมีการรีวิวอีกครั้ง

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป