Skip to main content

Joomla! 3.3.4 ออกมาแล้ว อัพเดตเรื่องความปลอดภัย 2 จุด

security release

หลังจากออก joomla! 3.3.3  วันนี้ ทีมจูมล่าได้ออก Joomla! 3.3.4 แก้ไขเรื่องความปลอดภัย ระดับกลาง 2 จุด อยากให้รีบอัพเดตกันโดยด่วน

  • Medium Priority - Core XSS Vulnerability 
  • Medium Priority - Core Unauthorised Logins 

Download

New Installations: Click here to download Joomla! 3.3.4 (Full package) »

Update Package: Click here to download Joomla! 3.3.4 (Update package) »

 

การอัพเดตจาก Joomla! 3.3.3 ไปเป็น Joomla! 3.3.4

การอัพเดตจาก จูมล่า 3.3.3 ไปเป็น Joomla! 3.3.4  ง่ายนมากครับ แต่อย่างไรก็ตามควร Backup ข้อมูลก่อนเพื่อความปลอดภัยของเว็บท่าน

พอเข้ามาหน้า Control Panel จะเห็นการแจ้งเตือน ว่ามี Joomla! 3.3.4 มาใหม่ ก็คลิ๊กเลย 

จูมล่า 3.3.4 อัพเดต

 

หลังจากนั้นก็จะมาสู่หน้าติดตั้งตัว Update Joomla! 3.3.4 คลิ๊กตรง Install the Update แล้วรอโหลดไฟล์สักพัก

การอัพเดตจาก Joomla! 3.3.3 ไปเป็น Joomla! 3.3.4

เมือโหลดตัว Update Joomla! 3.3.4 แล้วระบบจะทำการติดตั้ง ก็รอจนเสร็จครับ

 

ข่าวจาก : Medium Priority - Core XSS Vulnerability More information » Medium Priority - Core Unauthorised Logins More information »