Skip to main content

Joomla! 3.3.3 ออกมาแล้ว

do-more-33

หลังจากออก joomla! 3.3.2 ไปวันเดียว วันนี้ ทีมจูมล่าได้ออก Joomla! 3.3.3 มาเพื่ออัพเดตแก้ไขบัค 4 จุด แต่ไมีมีรายงานแก้ไขเรื่องความปลอดภัยในรุ่นนี้ อัพเดตกันได้เลยครับ

  • Change the cloak container from div to span
  • Class attributes are not included in mailcloak
  • Getting a 500 when trying to sort users by User Group in Modal
  • User settings for Editor ignored

Download

New Installations: Click here to download Joomla! 3.3.3 (Full package) »

Update Package: Click here to download Joomla! 3.3.3 (Update package) »

 

การอัพเดตจาก Joomla! 3.3.2 ไปเป็น Joomla! 3.3.3

การอัพเดตจาก จูมล่า 3.3.2 ไปเป็น Joomla! 3.3.3  ง่ายนมากครับ แต่อย่างไรก็ตามควร Backup ข้อมูลก่อนเพื่อความปลอดภัยของเว็บท่าน

พอเข้ามาหน้า Control Panel จะเห็นการแจ้งเตือน ว่ามี Joomla! 3.3.3 มาใหม่ ก็คลิ๊กเลย 

joomla 3.3.3 อัพเดต

 

หลังจากนั้นก็จะมาสู่หน้าติดตั้งตัว Update Joomla! 3.3.3 คลิ๊กตรง Install the Update แล้วรอโหลดไฟล์สักพัก

การอัพเดตจาก Joomla! 3.3.2 ไปเป็น Joomla! 3.3.3

เมือโหลดตัว Update Joomla! 3.3.3 แล้วระบบจะทำการติดตั้ง ก็รอจนเสร็จครับ

 

ข่าวจาก : http://www.joomla.org/announcements/release-news/5557-joomla-3-3-3-released.html