Skip to main content

Joomla! 3.2.2 ออกมาแล้ว อัพเดตกันได้

หลังจาก ออก Joomla 3.2.1 เมื่อต้นเดือน ธันวาคม 2013 ทีมงาน Joomla ก็ได้ออก Joomla 3.2.2 ซึ่งเป็นรุ่นที่แก้ไขบัคต่างๆจาก Joomla 3.2.1 ถึง 55 จุด แต่ไม่มีรายงานเรื่องความปลอดภัยร้ายแรงในรุ่นนี้ ใครใช้รุ่น joomla 3.2.1 สามารถคลิ๊กอัพเดตได้เลย

Download

New Installations: Click here to download Joomla! 3.2.2 (Full package) »

Update Package: Click here to download Joomla! 3.2.2 (Update package) »

 

 

การอัพเดตจาก Joomla! 3.2.1 ไปเป็น Joomla! 3.2.2

การอัพเดตจาก จูมล่า 3.2.1 ไปเป็น Joomla! 3.2.2  แสนง่ายดายครับ แต่อย่างไรก็ตามควร Backup ข้อมูลก่อนเพื่อความปลอดภัยของเว็บท่าน

พอเข้ามาหน้า Control Panel จะเห็นการแจ้งเตือน ว่ามี Joomla! 3.2.2 มาใหม่ ก็คลิ๊กเลย

 joomla3.2.1 update

หลังจากนั้นก็จะมาสู่หน้าติดตั้งตัว Update Joomla! 3.2.2 คลิ๊กตรง Install the Update แล้วรอโหลดไฟล์สักพัก

joomla32 update install

เมือโหลดตัว Update Joomla! 3.2 แล้วระบบจะทำการติดตั้ง ก็รอต่อไป

joomla32 update install

เสร็จแล้ว !

joomla321 successfully updated