Skip to main content

JOOMLA! 3.0 ALPHA-2 RELEASED

 Joomla 3.0 Alpha 2 ได้ปล่อยอีกครั้ง ครั้งนี้เพื่อให้นักพัฒนาได้มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับนักพัฒนาส่วนขยายเพื่อทดสอบส่วนขยาย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูบนเว็บไซต์ 

http://www.joomla.org/announcements/release-news/5459-joomla-3-0-alpha-2-released.html