Skip to main content

5 เหตุผลที่คุณควรเลือกทำเว็บไซต์ด้วย Joomla!


ทำไมต้องเป็น Joomla! เป็น html ธรรมดาไม่ได้หรือ?

การพัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียน code html ทีละหน้าแบบเมื่อก่อนนั้นมีความล่าช้า หากต้องการเพิ่มเนื้อหา หรือแก้ไขเนื้อหา จะต้องให้ Developer เป็นผู้แก้ไขให้เท่านั้น ทั้งๆ ที่บางทีอาจต้องการแก้ไขข้อความเพียงประโยคเดียว

ในขณะที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การที่ต้องรอให้ Developer แก้ไขในทุกๆ ครั้งนั้นไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ได้เท่าที่ควร อีกทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขในแต่ละครั้งอีกด้วย

ทำไมต้องเลือก Joomla!?

1. ประหยัดเงิน

ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla! นั้น จะแบ่งส่วนการจัดการออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของระบบจัดการเว็บไซต์ ส่วนของฐานข้อมูล และส่วนของเทมเพลทเว็บไซต์ซึ่งควบคุมการแสดงผลของเว็บไซต์ในทุกๆ หน้า เมื่อพัฒนาเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องเขียนเป็น html และรูปแบบในการแสดงผลของเนื้อหาที่เพิ่มใหม่นั้นก็จะถูกควบคุมด้วยเทมเพลทนั่นเอง

ซึ่งเมื่อเทียบกับ html แบบเก่าแล้วนั้น การเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์แต่ละหน้าจะมีค่าใช้จ่าย ยิ่งมีจำนวนหน้ามากเท่าไรก็จะมีค่าใช้จ่ายมากเท่านั้น ต่างจาก Joomla! ที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำระบบและเทมเพลทเว็บไซต์ในครั้งแรกเท่านั้น (ในกรณีที่ไม่ได้ทำเอง) หลังจากนั้นแล้วจะเพิ่มเนื้อหาไปอีกเท่าไรก็ได้

2. ประหยัดเวลา

ตัว Core หลักของ Joomla! เมื่อติดตั้งไปแล้วจะสามารถใช้งานได้ทันที หากไม่ได้ออกแบบเทมเพลทใหม่ ก็สามารถเลือกใช้เทมเพลทที่ติดมาตอนติดตั้ง หรือติดตั้งเทมเพลทอื่นเพิ่มเติมได้ (มีทั้งแบบแจกฟรี และแบบเสียเงิน ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายและราคาไม่แพง) นอกจากนี้ยังไม่ต้องเขียน html เพื่อสร้างรายการเนื้อหาทีละหน้า ทำให้ลดระยะเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก

3. แก้ไขเว็บไซต์ได้เองโดยไม่ต้องรู้ html code

การแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์นั้นทำได้โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ html โดยระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์จะมี editor ที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้แม้ผู้ที่ไม่มีความรู้ html ก็สามารถสร้างรายการเนื้อหาเว็บไซต์ได้โดยง่าย

4. เพิ่มความสามารถเว็บไซต์ได้ง่าย

ในการเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์นั้น สามารถทำได้ง่ายมาก ด้วย Joomla! มี Extension ให้เลือกใช้ฟรีนับ 10,000 Extension สามารถดาวน์โหลด และติดตั้งผ่านระบบจัดการเว็บไซต์ได้ทันที หรือหากต้องการใช้งานระบบเฉพาะด้าน ก็สามารถจ้างพัฒนาเฉพาะที่ต้องการได้

5. มี Community ที่แข้มแข็ง และมีการอัพเดทเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

Joomla! มีผู้ใช้งานทั่วโลก ทำให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือตอบคำถาม และพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ทีมพัฒนายังได้มีการอัพเดทเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และ Joomla! ยังมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เลือกใช้ CMS ตัวอื่นได้หรือไม่?

ผู้ใช้งานสามารถเลือกพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองด้วย Wordpress หรือ Drupal ได้ แต่ Wordpress นั้นพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ Blog-system ไม่ใช่ Website system ตัว Wordpress จึงมีความสามารถน้อยกว่า และยากแก่การพัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมี Addons ให้ใช้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Joomla!

ส่วน Drupal นั้น เมื่อเลือกพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Drupal แล้ว ผู้ดูแลระบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับ css/html จึงจะแก้ไขหรือปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพได้

ดังนั้น Joomla! จึงเป็น CMS ที่ยืดหยุ่น และง่ายต่อการใช้งานมากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 ตัวที่เหลือ เพราะไม่ใช่แค่ Blog-system แต่เป็น Website Content Management System อย่างแท้จริง