สอน Joomla 2.5 การเปลี่ยนคำในไฟล์ภาษา

 

1. เรื่มจาก ไปที่ Extensions >> Language Manager

 ไปที่ Extensions >> Language Manager

 

2. คลิ๊กที่ Override (1) จะแสดงรายการตัวแปลที่มีการเปลี่ยนแปลง และหากต้องการเปลี่ยนภาษาส่วนไหน ให้เลือกไฟล์ภาษาที่ต้องการเปลี่ยนก่อน (2) จากนั้นคล๊ก New (3)

คลิ๊กที่ Override (1) จะแสดงรายการตัวแปลที่มีการเปลี่ยนแปลง และหากต้องการเปลี่ยนภาษาส่วนไหน ให้เลือกไฟล์ภาษาที่ต้องการเปลี่ยนก่อน (2) จากนั้นคล๊ก New (3)

3.  หากเราต้องการเปลี่ยนคำคำไหนให้นำคำนั้นมา

  • ค้นหาค่าตัวแปลภาษาก่อน (1)
  • เมื่อเจอแล้วให้คลิ๊กที่ค่าตัวแปลภาษาที่ค้นพบ (2)
  • แก้ไขคำเป็นคำที่ต้องการ แล้วบันทึก

ตัวอย่าง ผมต้องการเปลี่ยนค้นหา Create an account ที่อยู่ใน  ่นนทสฟ 2.5 เป็นคำว่า Register

ตัวอย่าง ผมต้องการเปลี่ยนค้นหา Create an account ที่อยู่ใน  ่นนทสฟ 2.5 เป็นคำว่า Register

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลโทร 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla wordpress ทำเว็บ 2 ภาษา ทำเว็บตามมาตรฐานเว็บภาครัฐ, อบรม Joomla wordpress, Upgrade Joomlawordpress, รับดูแลเว็บ แก้ไขปัญหาเว็บโดนแฮก ,รับทํา เว็บไซต์ สําเร็จรูป